Powered by IdoIT

Meetings And Matters

schoolbestuur,directeur,Passend Onderwijs,begeleiding,coach,directies,besturen

Voor besturen en directies

Elk schoolbestuur zou hun directeuren de mogelijkheid moeten aanbieden tot een coach of sparringpartner. Zeker nu directeuren moeilijker te vinden zijn is het zaak goed te zorgen voor diegenen die het wel willen (blijven) aangaan.

De werkdruk is hoog, schooldirecteuren moeten tegenwoordig alles (kunnen). Een coach / adviseur van buitenaf kan luisteren, meedenken en/of eventueel helpen vormgeven aan beleid.

Ook het middenmanagement op scholen krijgt een steeds zwaardere rol toebedeeld. Zeker nu Passend Onderwijs echt gestalte moet gaan krijgen. Heeft de directie geen tijd om goede begeleiding te bieden aan Intern Begeleiders? Laat Meetings And Matters ondersteunen met coaching en advies.