Powered by IdoIT

Meetings And Matters

workshop,oplossingsgericht,oudercontacten,studiedag,team training,advies,onderwijs,ouder,interim management,communicatie,beleid,coaching,school,teamontwikkeling,
persoonlijke ontwikkeling

Missie en visie van Meetings and Matters

Meetings and Matters richt zich vooral op het onderwijs.
Wij bieden interim management, individuele coaching, team training, advies trajecten en workshops / studiedagen rond onderwerpen als (onderwijskundig) beleid, persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, oudercontacten en communicatie.
Ouders kunnen van ons steun krijgen bij de communicatie met school.
Meetings and Matters inspireert door het oplossingsgericht (solution focussed) werken.

Oplossingsgericht werken is doelgericht, positief, realistisch, sterktegericht en effectief. In plaats van te zoeken naar probleemoorzaken, vraagt de oplossingsgerichte benadering naar wat er in de plaats van het probleem moet komen: het gewenste succes. Door zicht te krijgen op wat werkt, realiseren we samen stap voor stap de doelen. Dat werkt…
En wat werkt, versterkt!

Het gaat altijd om maatwerk. Neemt u vrijblijvend contact op.