Powered by IdoIT

Meetings And Matters

 coach, trainer, adviseur, teamontwikkeling,speciaal onderwijs, interim manager, passend onderwijs, oudergesprekken

Debbie van der Hofstede: interim manager, coach en adviseur voor het speciaal onderwijs.

Sinds 1991 werk ik in het onderwijs, voornamelijk in het speciaal (basis)onderwijs.

De laatste 17 jaar ben ik leidinggevend geweest. Verder heb ik mij verdiept en geschoold op het gebied van coaching, oudergesprekken en teamontwikkeling.

In 2009 heb ik de stap genomen om Meetings And Matters te beginnen. Binnen Meetings And Matters bied ik mezelf aan als interim-manager, adviseur en coach. Ik kan (helpen) projecten opzetten of studiedagen verzorgen. Uit de beschrijving van mijn bezigheden als directeur van speciale (basis)scholen mag blijken, dat ik graag ouders help om de beste oplossing te vinden voor hun kind. Ik kan ook op diverse manieren behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van een schoolplan of andere schooldocumenten.

Ik vind het een uitdaging in relatief korte tijd relaties op te bouwen en mensen te stimuleren naar zichzelf en de organisatie te kijken. Daarnaast ben ik analytisch, slagvaardig en oplossingsgericht.

Ik ben er van overtuigd dat, als men meer zou investeren in communicatie (vooral luisteren!) en samenwerken, mensen zullen opbloeien en relaties zullen verbeteren. Dan kan (nieuw) beleid een beter fundament krijgen en versterkt het de kwaliteit van het onderwijs.

Mijn rol daarbij is: luisteren, kijken, aangeven, verbindingen leggen, adviseren, confronteren, leiding nemen, trainen, coachen.

 
 

interim manager, coach en adviseur voor het speciaal onderwijs en passend onderwijs Debbie van der Hofstede