Powered by IdoIT

Meetings And Matters

 onderwijs,interim,Katwijk,Voorhout,speciaal onderwijs,Bollenstreek,Noordwijk,Oegstgeest,Leiderdorp,Haaglanden,Voorschoten,kind,SBO,oplossingsgericht,advies,Leiden,coach,ouders,passend onderwijs,Teylingen,manager

Werkervaring ‘Ouders en School’

Directeur-eigenaar zomer 2011 tot heden
  • Ontwikkelen van aanbod voor een groep basisscholen en KDV/peuterspeelzaal/BSO gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid.
  • Het in kaart brengen van de sociale landkaart van diverse zorgaanbieders ten behoeve van de doelgroep ouders.
  • Coaching van ouderparen met name op het gebied van vastgelopen communicatie in de relatie met de school. Bij de evaluatie van de coaching gaven de ouderparen aan dat ze door de begeleiding beter konden benoemen wat ze belangrijk vonden voor hun kind(eren). De ouders voelden zich gesterkt om vanuit een verstoorde relatie hun punten over het voetlicht te krijgen bij de school van hun kind. Daardoor werd de communicatie tussen hen en de school beter. Maar vooral ging het welbevinden en de leerresultaten van de leerlingen omhoog.
  • Organiseren en leiden van informatiebijeenkomsten voor ouders: “CITO, het zin en onzin van toetsen”.