Powered by IdoIT

Meetings And Matters

teamactiviteiten,agressie,Haaglanden,studiedag,school,Intern Begeleider,leerkrachten,Katwijk, ouders,manager,Oegstgeest, onderwijs,SBO,Remedial Teacher,coach,teamfunctioneren,Noordwijk,Leiden,Teylingen,cluster 4,oplossingsgericht,leren,Leiderdorp,kind,Voorhout,
hoogbegaafde kinderen
project, kinderen,Pedologisch Instituut,advies,ouders,Bollenstreek,team,
medewerkers,teamontwikkeling,interim,passend onderwijs,Voorschoten,speciaal onderwijs

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek