Powered by IdoIT

Meetings And Matters

kind,manager, ouders,agressie,Remedial Teacher,coach,Noordwijk,Katwijk,teamactiviteiten,
medewerkers,team,passend onderwijs,Oegstgeest,leerkrachten,Haaglanden, kinderen,teamfunctioneren,Leiden,Voorhout,school,teamontwikkeling,leren,cluster 4,SBO,ouders,Pedologisch Instituut,Intern Begeleider,Leiderdorp,interim,Voorschoten,speciaal onderwijs,
hoogbegaafde kinderen
project,studiedag, onderwijs,Bollenstreek,oplossingsgericht,Teylingen,advies

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek