Powered by IdoIT

Meetings And Matters

Teylingen,Noordwijk,
hoogbegaafde kinderen
project,coach,Oegstgeest,agressie,advies,kind, onderwijs,
medewerkers,school,Intern Begeleider,leerkrachten, ouders,Leiderdorp,passend onderwijs,Voorhout,Haaglanden,oplossingsgericht,leren,teamactiviteiten,interim,cluster 4,studiedag,Leiden,Pedologisch Instituut,ouders,teamontwikkeling,SBO,team,teamfunctioneren,Bollenstreek,speciaal onderwijs,Voorschoten,Remedial Teacher,Katwijk, kinderen,manager

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek