Powered by IdoIT

Meetings And Matters

speciaal onderwijs,
medewerkers,teamactiviteiten,Haaglanden,leren,kind,SBO,school,studiedag,Oegstgeest,team,cluster 4,coach, kinderen,Katwijk,Bollenstreek, onderwijs,advies,ouders,Voorhout,oplossingsgericht,Intern Begeleider,
hoogbegaafde kinderen
project,Teylingen,Leiderdorp,manager,Voorschoten,teamfunctioneren,Noordwijk,leerkrachten,agressie,passend onderwijs,Leiden,teamontwikkeling,interim, ouders,Pedologisch Instituut,Remedial Teacher

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek