Powered by IdoIT

Meetings And Matters

Remedial Teacher,Noordwijk,Oegstgeest,interim, onderwijs,manager,
hoogbegaafde kinderen
project,teamontwikkeling,Voorhout,team,Bollenstreek,Pedologisch Instituut,teamactiviteiten,Teylingen,oplossingsgericht,Haaglanden,Voorschoten, ouders,advies,SBO,ouders,leerkrachten,coach,school,passend onderwijs,Intern Begeleider,
medewerkers, kinderen,kind,Leiderdorp,studiedag,cluster 4,agressie,Katwijk,Leiden,leren,speciaal onderwijs,teamfunctioneren

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek