Powered by IdoIT

Meetings And Matters

Remedial Teacher, ouders,teamactiviteiten,
medewerkers,leren,SBO,interim,leerkrachten,Noordwijk,school,coach,Bollenstreek,Intern Begeleider,Teylingen,Voorhout,ouders,teamfunctioneren,oplossingsgericht, onderwijs,speciaal onderwijs,kind,manager,team,Pedologisch Instituut,Leiden,teamontwikkeling,cluster 4,Voorschoten,passend onderwijs,Katwijk,Haaglanden, kinderen,Leiderdorp,agressie,studiedag,Oegstgeest,
hoogbegaafde kinderen
project,advies

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek