Powered by IdoIT

Meetings And Matters

 onderwijs,Noordwijk,passend onderwijs,studiedag,Bollenstreek,school,kind,oplossingsgericht,Haaglanden,agressie, ouders,Leiden,speciaal onderwijs,ouders,Voorschoten,teamfunctioneren,Remedial Teacher,Pedologisch Instituut,teamactiviteiten, kinderen,Katwijk,SBO,coach,leren,
medewerkers,Leiderdorp,manager,Teylingen,team,leerkrachten,advies,Intern Begeleider,cluster 4,interim,
hoogbegaafde kinderen
project,Voorhout,teamontwikkeling,Oegstgeest

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek