Powered by IdoIT

Meetings And Matters

Intern Begeleider,Noordwijk,Bollenstreek,teamontwikkeling,oplossingsgericht,manager,leerkrachten,coach,SBO,
hoogbegaafde kinderen
project,leren,
medewerkers,passend onderwijs,teamfunctioneren,studiedag,school,Leiderdorp,Voorschoten,Haaglanden,team,Leiden, onderwijs,ouders,Katwijk,speciaal onderwijs,advies,Pedologisch Instituut,Remedial Teacher,cluster 4,interim, ouders,teamactiviteiten,Voorhout,agressie,kind,Teylingen,Oegstgeest, kinderen

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek