Powered by IdoIT

Meetings And Matters

 kinderen,advies,teamfunctioneren,ouders,Voorhout,Oegstgeest,SBO,teamactiviteiten,kind,teamontwikkeling,leerkrachten,Pedologisch Instituut,school,Noordwijk,manager,coach,Intern Begeleider, onderwijs,Katwijk,Leiden,Teylingen,
medewerkers,Bollenstreek,studiedag, ouders,Leiderdorp,passend onderwijs,oplossingsgericht,Haaglanden,
hoogbegaafde kinderen
project,agressie,Voorschoten,speciaal onderwijs,leren,cluster 4,Remedial Teacher,team,interim

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek