Powered by IdoIT

Meetings And Matters

Leiden,speciaal onderwijs,oplossingsgericht,school,teamfunctioneren,studiedag,Bollenstreek,Haaglanden,interim,Leiderdorp,Pedologisch Instituut,Voorschoten,Noordwijk,advies,team,teamontwikkeling,Voorhout,Remedial Teacher,Oegstgeest,ouders,
hoogbegaafde kinderen
project,manager, kinderen,
medewerkers,Intern Begeleider,leren,leerkrachten,SBO,kind, ouders,agressie,cluster 4,Katwijk,passend onderwijs,teamactiviteiten,coach,Teylingen, onderwijs

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek