Powered by IdoIT

Meetings And Matters

Remedial Teacher,Haaglanden,Oegstgeest,coach,Leiderdorp,Voorhout,advies,passend onderwijs,speciaal onderwijs,Teylingen,teamontwikkeling,Voorschoten,Bollenstreek,
medewerkers,studiedag,interim,leerkrachten,Intern Begeleider,SBO, kinderen,Noordwijk,
hoogbegaafde kinderen
project, onderwijs, ouders,Leiden,oplossingsgericht,Katwijk,agressie,manager,kind,teamactiviteiten,school,leren,cluster 4,Pedologisch Instituut,ouders,team,teamfunctioneren

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek