Powered by IdoIT

Meetings And Matters

Remedial Teacher,
hoogbegaafde kinderen
project,speciaal onderwijs,Teylingen,teamontwikkeling,Intern Begeleider,
medewerkers,coach,cluster 4,SBO,studiedag,leerkrachten,advies,Noordwijk,passend onderwijs,manager,kind,Voorhout,leren,Haaglanden,team,Leiden, onderwijs,ouders,Voorschoten,oplossingsgericht,Pedologisch Instituut,Oegstgeest,Leiderdorp,teamfunctioneren,school,agressie, kinderen,teamactiviteiten,interim, ouders,Katwijk,Bollenstreek

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
  • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
  • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek